DE BRIGADE WORDT AANGESTUURD VANUIT DE STAF. DE COMMANDOPOST IS HET ZENUWCENTRUM VAN DE BRIGADE. VAN HIERUIT WORDT BESLIST HOE DE OPDRACHT UITGEVOERD MOET WORDEN.

De commando post is een mierennest waarin Luchtmobiele militairen en militairen van de luchtmacht nauw samenwerken. Zij hebben echter niet de capaciteit om de commandopost en het bijbehorende kamp te runnen. De inrichting en beveiliging daarvan zijn dan ook in handen van 11 Staf en stafcompagnie. Tevens zorgen zij voor de noodzakelijke lijn- en radioverbindingen tussen de eenheden van de brigade en de commandopost en verzorgen zij kleine transporten.