Het hoofddeksel van de luchtmobiele infanterist, staat voor doorzettings  en incasseringsvermogen, teamgeest, durf en zelfvertrouwen.

‘Nec temere nec timide’ 
noch roekeloos noch vreesachtig

Is dan ook het devies van 11 Luchtmobiele brigade. 
De valk is gekozen als beeldmerk voor de veelzijdige eenheid. 
Deze ranke vogel komt immers over de gehele wereld voor, heeft een scherpe blik en slaat vanuit de lucht doeltreffend toe.

11 Luchtmobiele Brigade - Historie en embleem

Na de val van de muur in 1989 veranderde de veiligheidssituatie in de wereld drastisch. Er ontstond behoefte aan een snel inzetbare eenheid om wereldwijd operaties uit te voeren in het gehele geweldsspectrum. 11 Luchtmobiele Brigade werd hiertoe in 1992 opgericht. Deze infanteriebrigade zou met helikopters en vliegtuigen kunnen worden ingezet. Dit nieuwe optreden vereiste veel pionierswerk, maar na ruim tien jaar opwerken haalde de brigade in oktober 2003 de operationele gereedheidsstatus. Luchtmobiele militairen zijn herkenbaar aan de rode baret, een internationaal herkenningsteken voor para- en luchtlandingstroepen. Eenheden van de brigade zijn ingezet in Bosnië, Cyprus, Macedonië, Kosovo, Afghanistan en Irak. De toevoeging '7 December' in de naam heeft de brigade overgenomen van het Operationaal Commando, dat op 5 september 2005 werd opgeheven. 

De valk 
Embleem
Het embleem van de brigade is een 'biddende' valk met daaronder twee gekruiste zwaarden in een wijnrood schild. De kleur is afgeleid van de kleur van de baret, die militairen van deze brigade mogen dragen na het voltooien van de zware luchtmobiele infanterie-opleiding. De valk is een roofvogel die wereldwijd voorkomt en bekend staat om zijn karakteristieke jachtmethode: stilhangen in de lucht (bidden) om zich vervolgens op een prooi te storten. Typerend voor een luchtmobiele eenheid, immers, eenheden van de brigade kunnen zorgvuldig een doel uitkiezen om het daarna met een bliksemsnelle actie vanuit de lucht uit te schakelen. De letters EM staan voor Elke Man, Elk Moment.