II GENIECOMPAGNIE LEVERT MET GENIEVERKENNERS, GENIEGROEPEN EN EEN BOUWMACHINE GROEP DE BENODIGDE MOBILITEITS- EN CONTRAMOBILITEITSSTEUN AAN DE EENHEDEN VAN DE BRIGADE. ER WORDT GEINTECREERD OPGETREDEN MET DE INFANTERIEBATALJONS WAARBIJ DE LUCHTMOBIELE GENISTEN NAUW SAMEN WERKEN MET INFANTERIEPIONIERS. ER WORDT OOK VEEL SAMEN GEWERKT MET GENIEDUIKERS EN TEAMS VAN DE EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST. INDIEN NODIG TREDEN GENISTEN OP ALS INFANTERISTEN.

Om uitvoering te kunnen geven aan het brede scala van taken heeft de eenheid de beschikking over speciale springstoffen. handgereedschappcn, luchttransportabele voertuigen en bouwmachines. De luchtmobiele genie beschikt ook over moderne mijnverkennings- en detectieuitrusting, pyrotechnische mijnenruimsnoeren en kan beschikken over speciale mijnresistente verkenningsvoertuigen en mechanische mijnenruimapparatuur. De geniegroepen beschikken over specialisten op het gebied van ontmijningsoperaties, het vernietigen van explosieven en het uitvoeren van vernielingen.
Tijdens operaties kan de eenheid ook een bijdrage leveren aan de bouw van basiskampen en beschermingsconstructies. Voor de grotere projecten wordt gespecialiseerde constructie eenheden ingezet die niet organiek tot de brigade behoren.