DISCLAMER

Dit is een onofficiële site over de luchtmobiele Brigade

"DE LUCHTMOBIELE BRIGADE"

Hoewel bij het gereedmaken van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. 
Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. 
De webmaster is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze internet voorkomende gegevens, informatie of meningen. 
Foto's die voorkomen op deze site, zijn ter beschikking gesteld door derden of zijn door de webmaster zelf gemaakt, enkele foto's komen van sites van defensie. 
Komt u een tekst, foto's of info of meningen en uitingen in het forum tegen die of schadelijk is voor uw welzijn of informatie bevat die niet mocht kloppen met de werkelijkheid en derden schade toe zou kunnen brengen, neemt u dan contact op met de webmaster 

Fotobronnen : Alfa2 ; G.Oostbree dutchdefencepress ; Sectie Communicatie 11 Luchtmobiele Brigade

Deze onofficiële is samengesteld en gemaakt door:

Webmaster: Bert Soer 
1993 - 1996 Luchtmobiel 11 Herstel compagnie en 11 Mortier compagnie

Webmaster: Martijn Schreijber
Student en webdesigner