13 infanterie bataljon 
 

 

 

 

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET REGIMENT STOOTTROEPEN. 
Het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht, het REGIMENT STOOTTROEPEN, werd opgericht op 21 september 1944 in Eindhoven in opdracht van Z.K.H. Prins Bernhard.

Prins Bernhard
De wortels van het regiment liggen in de verzetsorganisaties zoals Nederland die kende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Prins Bernhard gaf verzetsleider "Peter" Borghouts opdracht uit leden van het voormalige verzet, met name uit de Landelijke Knok Ploegen (LKP) militaire eenheden te formeren: Stoottroepen. Niet of nauwelijks opgeleid, met 'geleende' of buitgemaakte wapens, slecht gekleed, vaak op een slof en een schoen of op klompen vochten de 'Stoters-van-het-Eerste-Uur' zij aan zij met de geallieerden zuid van de grote rivieren met als doel de rest van Nederland mee te bevrijden. 
De Engelsen en Amerikanen keken nog al raar aan tegen dit uit de grond gestampte legertje. Maar wat de Stoters aan opleiding, kleding en bewapening tekort kwamen werd door hun idealisme en hun veel geroemde inzet goed gemaakt. Helaas eist zoiets zijn tol: tussen september '44 en 5 mei '45 sneuvelden meer dan honderd Stoottroepers. Na mei '45 werden de Stoottroepen opgenomen in de nieuwe Landmacht. Uit hen werden vier bataljons Oorlogsvrijwilligers gevormd die als eersten naar het voormalig Nederlands-Indië werden uitgezonden, later gevolgd door vijf bataljons dienstplichtige Stoters. Eind 1957 werd het 41e Infanteriebataljon Stoottroepen opgericht en in Ermelo gelegerd. In de loop der jaren is het 'loop'-infanteriebataljon omgevormd tot een PantIn 1994 werd het 41e Pantserinfanteriebataljon opgeheven onder gelijktijdige oprichting van het 13e Infanterie Bataljon Stoottroepen en de 11e Mortiercompagnie Stoottroepen. 
Beide eenheden behoren tot de Luchtmobiele Brigade en zijn gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 
Beide eenheden zijn recent onder VN-vlag ingezet in Bosnië.serinfanteriebataljon. In 1962 werd het als 41e Infanteriebataljon Stoottroepen naar Nieuw Guinea uitgezonden. In 1994 werd het 41e Pantserinfanteriebataljon opgeheven onder gelijktijdige oprichting van het 13e Infanterie Bataljon Stoottroepen en de 11e Mortiercompagnie Stoottroepen. 

Stoottroepen
Beide eenheden behoren tot de Luchtmobiele Brigade en zijn gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 
Beide eenheden zijn recent onder VN-vlag ingezet in Bosnië. Na mei '45, tijdens de acties in voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea en in Bosnië, zijn nog vele Stoottroepers gesneuveld. 

Ieder jaar op de tweede zondag in oktober worden zij te Beneden-Leeuwen op sobere maar indrukwekkende wijze herdacht, waarbij ieder van de 374 gesneuvelde Stoottroepers bij naam wordt genoemd. 

Alle voormalige eenheden van de Stoottroepen die in de ruim vijftig jaar zijn ingezet, vormen hechte reünieverbanden en komen jaarlijks bijeen. Daarbij worden de ervaringen opnieuw beleefd, nagepraat over de gezamenlijke ellende, de gesneuvelde makkers, maar ook over de vele momenten van vreugde en de ondervonden kameraadschap.